Zalecana jazda z otwart± mask± zapobiega przegrzewaniu się silnika.