Najlepsze
samochody
lat 60-70


Jeśli trafiłeś na tę stronę, to nie będę zadręczał Cię danymi technicznymi, wymiarami, wielkością produkcji itd. To wszystko znajdziesz na innych stronach internetowych. Dla mnie to, o czym wspomniałem, to sprawy bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że autko posiada swoją historię, duszę. Że poprzez długotrwałe poszukiwania, czasami jeszcze dłuższy remont zostaje nawiązany niewidzialny, ale wyczuwalny element emocjonalnego związku, który nie pozwala np. oddawać tego czy innego autka w obce ręce.

Polskie
i Zagraniczne samochody